Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Datainspektionen är gammaldags anser DHR


Datainspektionens beslut att medlemskap i De Handikappades Riksförbund är en känslig personuppgift är djupt kränkande. Det anser DHRs styrelse. Ändå tänker man inte överklaga beslutet.

Alla förlorar på LSS-kommitténs förslag


Praktiskt stöd i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer huvudsakligen från tre kommunicerande kärl. Vad som trycks ned och minskas i ett kärl ökar i de två andra. Den bilden ger Adolf Ratzka av konsekvensen av LSS-kommitténs förslag.

Oppositionsnej till valfrihetslag


Socialdemokraterna och miljöpartiet säger nej till regeringens nya lag om valfrihet i hemtjänsten. Istället vill de båda partierna ha andra lösningar för ökad valfrihet.

Medlemskap i DHR – känslig uppgift


De handikappades riksförbund får bakläxa av Datainspektionen. Förbundet har erbjudit sina medlemmar möjlighet att teckna avtal med ett försäkringsbolag och har då lämnat ut namnuppgifter från medlemsregistret till bolaget.