Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Regeringen backar om kritiserat assistansförslag


Förslaget att skriva in kritiserad rättspraxis om att grundläggande behov ska vara av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen. Nu backar regeringen.

Alternativrapporten: Sverige går bakåt


Utvecklingen går bakåt på flera områden och ingen av FNs rekommendationer från 2014 är åtgärdad. Kritiken är hård i funktionshinderrörelsens rapport till FN, som presenteras i dag.