Vi vill bidra till debatten inom funktionshinderpolitiken och funktionshinderrörelsen. Vill du delta i en debatt eller har du en egen fråga du vill debattera? Kontakta redaktionen!