Lars Lindberg är författare och debattör och skriver sedan 2015 krönikor i Funktionshinderpolitik.

Ta makten över tanken


Lars Lindberg: Det långsiktiga arbetet att påverka idédebatten och kunskapsproduktionen är fortfarande kraftigt underutvecklat

Dags att ta tillbaka ansvaret


Lars Lindberg: Målstyrning får allt större betydelse inom funktionshinderpolitiken. Samtidigt lyser reformer och nya politiska initiativ med sin frånvaro.

Övertro på information


Attitydpåverkande arbete har inte sällan lyfts fram av politiker som svar när krav kommit på behov av skärpt lagstiftning och andra reformer, skriver Lars Lindberg.