Lars Lindberg är författare och debattör och skriver sedan 2015 krönikor i Funktionshinderpolitik.