Maria Johansson är projektledare och fritidspolitiker.