Bristande inlevelse eller klassisk ringaktning?


Är det så att makthavarna anser att vi ska rätta oss efter att livet – för oss – har sina begränsningar, skriver DHRs ordförande Maria Johansson, med anledning av LSS-kommitténs betänkande.