Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR och skriver regelbundet i Funktionshinderpolitik.

Samling runt ideologin


Rasmus Isaksson: Vi får inte hamna utanför den aktuella samhällsdebatten. Då skapas utrymmen för sluttande plan.

Lär av omvärlden


Rasmus Isaksson: Det är upp till bevis om vi vill vara ett föregångsland när det gäller rättigheter.