#3/20: Nytänkare, framåtblickar och avslut


Vad kan en ideell organisation lära av näringslivets entreprenörer? Och vilka effekter får coronakrisen i plånboken? Två frågor som adresseras i nya numret av Funktionshinderpolitik.

Stärk EUs arbete för mänskliga rättigheter


DEBATT Även om vi har EU att tacka för mycket måste samtidigt funktionshinderperspektivet och konventionens åtaganden få betydligt större genomslag i de beslut som fattas i Bryssel, skriver Maria Johansson (L), kandidat i valet till Europaparlamentet.