»Sexualitet måste vara funkis«


Trots att man som person med funktionsnedsättning har rätt att få hjälpmedel för att klara sina dagliga behov är det väldigt svårt att få tag i anpassade sexhjälpmedel, skriver Hanna Öfors.

Taltidning #5/2016


Här kan du lyssna på Funktionshinderpolitik #5/2016: Taltidning #5/2016 was last modified: november 21st, 2016 by Redaktionen

Funkisarvet


Herman Grafström: Jag hör mina egna ord från hennes mun och plötsligt blir det tydligt hur min funktionsnedsättning går i arv till mina barn.

#3/2016: Jobbalternativ


I vårens sista nummer träffar vi några entreprenörer som provar alternativ till de brukliga vägarna till arbetsmarknaden.

»Ändra LSS-direktiven Åsa Regnér«


DEBATT. Självklart ska regeringen jaga kostnader, men jakten ska aldrig någonsin bedrivas på funktionshindrade som är helt beroende av personlig assistans för att kunna leva sina liv, skriver Maj Karlsson (V) och Veronica Kallander (V).

»Systemfel skördar liv«


Personlig assistans: Är det dags att ändra lagen nu? Eller ska vi invänta fler dödsfall, skriver fyra debattörer i ett öppet brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.