Är myternas tid förbi?


Herman Grafström: Vidskepelse och fördomar minskar och med dem minskar förhoppningsvis marginalisering av människor som ser annorlunda ut.

Historien slår tillbaka


Lars Lindberg: 20 år senare är det lätt att bli uppgiven av att läsa aktuella forskningsrapporter och utvärderingar.

Lättare mat är svårare mat


Maria Chöler: Frågan om tillgänglighet är stor och det som diskuteras känns många gånger abstrakt. Jag hade därför önskat att vi började i det lilla.