Modet att pröva nytt


Åsa Strahlemo: Jag är både imponerad över och tacksam för hur alla involverade tog sig an den stora och viktiga uppgiften.

Det nonchalerade perspektivet


Maria Johansson: När vi på andra sidan pandemin ska analysera vad som blev bra, vad som behöver förbättras och vad som gick fel – då måste detta med!

Är myternas tid förbi?


Herman Grafström: Vidskepelse och fördomar minskar och med dem minskar förhoppningsvis marginalisering av människor som ser annorlunda ut.