Vilse i e-handeln


Catrine Lundell: Under detta år med pandemin i ryggen har jag köpt hem både den ena och andra attiraljen, tyvärr har de vid ankomst visat sig inte fullt så användbara som vid första anblick.

Modet att pröva nytt


Åsa Strahlemo: Jag är både imponerad över och tacksam för hur alla involverade tog sig an den stora och viktiga uppgiften.

Det nonchalerade perspektivet


Maria Johansson: När vi på andra sidan pandemin ska analysera vad som blev bra, vad som behöver förbättras och vad som gick fel – då måste detta med!

Är myternas tid förbi?


Herman Grafström: Vidskepelse och fördomar minskar och med dem minskar förhoppningsvis marginalisering av människor som ser annorlunda ut.