Lättare mat är svårare mat


Maria Chöler: Frågan om tillgänglighet är stor och det som diskuteras känns många gånger abstrakt. Jag hade därför önskat att vi började i det lilla.

Jurist? Javisst!


Maria Chöler: Varför måste jag bevisa mitt förstånd medan andras tas för givet?