Öga mot öga med hipsterdöden


Catrine Lundell: Man kan känna att man har gjort precis allt i sin makt för att inte stämma träff med det som faktiskt kan innebära ens egen död. Men ibland misslyckas man. Katastrofalt.

Så får lagen verklig effekt


Lars Lindberg: All erfarenhet och forskning visar att två aktörer är central för att nå framgång med diskrimineringslagstiftning.

Osynliga i rymden


Herman Grafström: Trots att sci-fi är en genre där fantasin är det enda som sätter gränserna för manusförfattare och filmskapare blir funkisarna oftast sorgligt förutsägbara karaktärer