Jurist? Javisst!


Maria Chöler: Varför måste jag bevisa mitt förstånd medan andras tas för givet?