Jurist? Javisst!


Maria Chöler: Varför måste jag bevisa mitt förstånd medan andras tas för givet?

Öga mot öga med hipsterdöden


Catrine Lundell: Man kan känna att man har gjort precis allt i sin makt för att inte stämma träff med det som faktiskt kan innebära ens egen död. Men ibland misslyckas man. Katastrofalt.

Så får lagen verklig effekt


Lars Lindberg: All erfarenhet och forskning visar att två aktörer är central för att nå framgång med diskrimineringslagstiftning.