Övertro på information


Attitydpåverkande arbete har inte sällan lyfts fram av politiker som svar när krav kommit på behov av skärpt lagstiftning och andra reformer, skriver Lars Lindberg.

Ett kallare klimat


Det funktionshinderpolitiska läget brukar beskrivas som att »det går sakta framåt«. Gör det verkligen det? Och om det verkligen går sakta framåt, är det tillräckligt, frågar sig Rasmus Isaksson.

En katt bland hermeliner


Funktionshinderrörelsen har aldrig känts som en mer homogen grupp än vad den gör i dag 2015, skriver Catrine Lundell.

»Klipp banden till staten«


Svenska funktionshinderrörelsen behöver göra upp om sin relation till staten och med samrådet som ritual, skriver Lars Lindberg.

Våldsdebatten har spårat ur


Vi måste visa mer handlingskraft för att stoppa våld och hat än att bara sitta hemma och surfa efter siffror på SCBs hemsida att kasta i ansiktet på de som inte tycker som oss, skriver Rasmus Isaksson.