Högre tak för lönebidraget


Regeringen höjer taket för lönebidraget och offentligt skyddat arbete. Från årskiftet kan bidraget baseras på löner upp till 20 000 kronor i månaden.

DO: Kollektivavtalet kan leda till diskriminering


Kollektivavtalen för bemanningsbranschen ställer krav som kan vara diskriminerande för personer som har sjukersättning. Det menar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och kräver att Arbetsdomstolen ändrar avtalet.

SD: Mer pengar till assistentlöner


Höjd garantinivå för sjukersättning och mer pengar till löneutveckling för personliga assistenter är inslag i Sverigedemokraternas budgetmotion