Svenskt MR-institut allt närmare


Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige.