Så vill SKR stoppa hemtjänst i sommarstugan


Hemkommunerna ska avslå begäran om hemtjänst i fritidshuset. Hemtjänstanvändare har ingen reglerad rätt till hemtjänst på annan ort, uppger organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).