Reinfeldt: Konventionen ett stöd för Sverige


FNs konvention om mänskliga rättigheter är en uppmuntran till Sverige att förbättra insatserna för personer med funktionsnedsättning. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt till SHT.

ROT-bidrag för tillgänglighet


Synskadades Riksförbund vill ha stimulansbidrag för att göra Sverige tillgängligt och föreslår system liknande det beprövade ROT-bidraget.

Fler företag ska in i omsorgen


Vård- och omsorgspersonal ska lära sig att bli entreprenörer. Det är ett inslag i det handlingsprogram som ska ge fler företag inom omsorgen.

Sämre ekonomi väntar kommunerna


Effektiviseringar och neddragningar väntar kommuner och landsting. Den förstående lågkonjunkturen slår hårt mot den kommunala ekonomin, spår Sveriges kommuner och landsting, SKL.