Oppositionsnej till valfrihetslag


Socialdemokraterna och miljöpartiet säger nej till regeringens nya lag om valfrihet i hemtjänsten. Istället vill de båda partierna ha andra lösningar för ökad valfrihet.

Medlemskap i DHR – känslig uppgift


De handikappades riksförbund får bakläxa av Datainspektionen. Förbundet har erbjudit sina medlemmar möjlighet att teckna avtal med ett försäkringsbolag och har då lämnat ut namnuppgifter från medlemsregistret till bolaget.

Okunskap gör bussen otillgänglig


Dialogen mellan kollektivtrafiken och tillverkarna av rullstolar är för dålig. Resultatet blir att många rullstolsanvändare inte kan åka kollektivt.