Tre miljarder för sjukskrivningsarbetet


Tre miljarder avsätter regeringen till sjukskrivningsarbetet i landsstingen under en treårsperiod. Pengarna är en fortsättning på den "sjukskrivningsmiljard" som var tänkt för att förbättra arbetet kring sjukskrivningar i landstingen.

Så undviker du att assistenten tar över


Personlig assistans betyder ökad frihet för den stora majoriteten av brukare. Men det finns exempel där brukarens inflytande är mycket begränsat och assistenterna tar över hemmet.

Arbetslinjen i fortsatt fokus


Behovet av fler arbetade timmar var ett tema när statsminister Fredrik Reinfeldt (m) presenterade regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande.

Kulturministern får kritik av historiker


Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot (m) anser sig inte ha tid att diskutera handikapphistoria. Istället hänvisar hon företrädare för Handikapphistoriska föreningen till socialministern. Nonchalant, anser föreningens ordförande Bengt Lindqvist.

Nystartskontor på nio orter


Regeringen inrättar nystartskontor på nio orter i landet där "utanförskapet" anses särskilt stort. Kontor etableras i Haparanda, Vilhelmina, Strömsunds, Botkyrka, Södertälje, Göteborgs, Landskrona och Malmö kommuner samt Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun.

Könsskillnader i smärtupplevelse


Kvinnor upplever ofta ledgångsreumatism som mer smärtsamt än vad män gör, även om de synliga symtomen är likartade. Detta vill nu forskarna att man tar hänsyn till vid läkemedelsförskrivning.

Tågstationer ska bli tillgängliga


Arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga ska snabbas på. Det föreslår regeringen och avsätter 150 miljoner kronor under två år.