Fattigdom i fokus i New York


Fattigdomsbekämpning står i fokus för årets statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som startar idag.

Så ska nya strategin jobbas fram


Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.