Så ska nya strategin jobbas fram


Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.

Få tillgänglighetsmål uppnås i tid


Arbetet med ökad tillgänglighet går långsamt och mycket få delmål kommer att uppnås till avstämningen nästa år. Myndigheten för delaktighet uppmanar till uthållighet.