Den passiviserande ersättningen


Kritik från Riksrevisionen. Många unga som har aktivitetsersättning saknar insatser och den som vill studera på deltid eller söka arbete förlorar ekonomiskt.

Vårbudgeten tom på funktionshinderpolitik


Trots stort utanförskap på arbetsmarknaden innehåller regeringens vårbudget bara ett vagt löfte om att se över förutsättningarna för att fler med funktionsnedsättning ska få jobb.

Dans och aktivism i belönad kombination


Dansaren Emilia Wärff och aktivisten Tobias Holmberg får det nyinstiftade stipendiet till Erik Ljungbergs minne. Prisutdelningen ägde rum vid på tidsdagen vid mässan Leva och fungera i Göteborg.