Allt fler får assistans hos kommunen


De senaste åren åtstramningar av den statliga assistansersättningen märks nu hos kommunerna där allt fler beviljas personlig assistans. Störst är ökningen bland barnen.

Vanligt att ha mamma som assistent


Nästan alla assistansberättigade barn har någon förälder som personlig assistent. Men även bland äldre är det vanligt att nära anhöriga jobba som assistenter.

Ingen ljusning på arbetsmarknaden


uren ser inte ut att göra något avtryck på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Fortfarande har bara lite drygt hälften sysselsättning.

Nej till personlig assistans i ny HFD-dom


En person som har behov av hjälp med sin personliga hygien under tre timmar per vecka har inte rätt till personlig assistans, slår Högsta förvaltningsdomstolen (Hfd) fast i en ny dom.