#3/20: Nytänkare, framåtblickar och avslut


Vad kan en ideell organisation lära av näringslivets entreprenörer? Och vilka effekter får coronakrisen i plånboken? Två frågor som adresseras i nya numret av Funktionshinderpolitik.