Riksrevisionen har gått igenom kommunernas avtal med privata utförare inom särskilt boende och hemtjänst. Avtal, som enligt revisorerna, är helt avgörande för kommunernas möjlighet att ställa krav och följa upp verksamheten.
Revisionen visar att det finns stora brister i hur avtalen utformas och det är vanligt att avtalen saknar krav på insyn, kompetens och kriterier för kvalitet och kvalitetssäkring.

Antalet privata utförare inom äldreomsorgen har ökat på senare år. 2006 var det lite drygt var tionde äldre som bor i särskilt boende eller tar emot hemtjänst som fick tjänsterna levererade av ett privat företag.
Regeringen har klart uttalat att den vill öka antalet privata utförare i äldre- och handikappomsorgen ytterligare. Den nya lagen o valfrihetssystem, som riksdagen inom kort väntas fatta beslut om, är ett led i detta arbete.

Men Riksrevisionen är kritisk till att regeringen inte har skaffat sig tillräcklig kunskap om hur marknaden för äldreomsorg fungerar. Till exempel har man inte tagit något initiativ till att få information om hur avtalen mellan kommuner och utförare ser ut, skriver Riksrevisionen.
Därmed riskerar beslut om reformer av marknaden att fattas på felaktiga grunder, anser Riksrevisionen.

Även Socialstyrelsen får en
släng av sleven. Myndigheten har ansvar att följa och granska kvaliteten i äldreomsorgen, men detta har man inte levt upp till när det gäller privat driven omsorg, anser Riksrevisionen.

För att kunna ställa tydliga kvalitetskrav på de aktörer som bedriver privat omsorg vill Riksrevisionen skärpa reglerna för hur tillstånd att bedriva privat äldreomsorg beviljas. Man vill också att Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om hur avtalen mellan kommuner och privata utförare av äldreomsorg ska se ut.

Läs hela granskningen hos Riksrevisionen »

Text:

Kommentarer är avstängda.