Det har blivit ovanligare att barn med nedsatt rörelseförmåga går i vanlig klass i grundskolan. Redan i årskurs ett är det färre färre rörelsehindrade barn som tar plats i de vanliga klassrummen. Det visar en jämförelse av resultaten i studien "Särskild, särskiljd och avskiljd" och en liknande studie från 1976.

Istället ökar andelen elever
som går i olika former av specialklass. 1976 började 81 procent av alla rörelsehindrade etta-klassare i vanlig klass. Samma siffra i dag är 73 procent.
Andelen sjunker sedan ju längre upp i årskurserna man kommer. I nionde klass är det 57 procent som går i vanlig klass jämfört med 59 procent för 30 år sedan.
I nian är det också dubbelt så mänga som går i RH-klass idag jämfört med 1976.

Inte heller skolornas fysiska tillgänglighet har blivit bättre sedan 70-talet. Elevernas möjlighet att självständigt förflytta sig i skolans lokaler är ungefär densamma som för 30 år sedan. Bland de elever som går i specialklass är det dock färre idag som kan ta sig fram på egen hand.

Forskarna bakom rapporten
misstänker att skärpta brandregler är en förklaring till att tillgängligheten inte förbättrats. Idag kräver reglerna stängda dörrar mellan olika delar i skolbyggnaderna och dessa dörrar saknar många gånger automatisk dörröppnare.

När det gäller assistans är det dock betydligt vanligare idag än för 30 år sedan. Idag är det 45 procent av eleverna i vanlig klass som har assistans. 1976 var motsvarande siffra 33 procent.

Skolan stänger ute barn med rörelsehinder »

Text:

Kommentarer är avstängda.