Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan den som har funktionsnedsättning få bidrag från kommunen för att göra sitt hem mer funktionellt. Den vanligaste åtgärden är justering av trösklar, men även anpassningar av kök och badrum samt byggnation av ramper är vanligt förekommande.

Antalet beviljade bidrag har ökat kontinuerligt sedan 70-talet och 2007 var alltså inget undantag. Boverkets årliga sammanställning av utbetalade bostadsanpassningsbidrag visar att även den samlade kostnaden ökade. Totalt landar notan på 958 miljoner kronor vilket innebär att svensken i genomsnitt bidrar med 108 kronor.

Rapporten visar samtidigt att det finns stora regionala skillnader mellan kommunerna. Mest betalas ut i de norra delarna av Sverige liksom i Blekinge, Gotland och Västmanland. Lägst ligger kommunerna i Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Läs hela sammanställningen hos Boverket »

Text:

Kommentarer är avstängda.