Programmet är framtaget av den statliga myndigheten Nutek tillsammans med socialdepartementet och företrädare för branschen och Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att öka inslaget av entreprenörskap inom omsorgsbranschen och bidra till att effektivisera och utveckla verksamheten.

Bland annat föreslås att staten ska ge bidrag till företag som vill utveckla nya tjänster och kommersialisera dessa. Dessutom ska vård- och omsorgspersonal redan under utbildningen lära sig mer om entreprenörskap.

– Vi är övertygade om att det finns potential att effektivisera och genom det utveckla vården och omsorgen. Vill regeringen ha en mångfald av utförare inom vården och omsorgen måste man också se till att förutsättningarna är goda för att vi ska få fler och växande vård- och omsorgsföretag, säger Staffan Larsson, utvecklingschef och stf generaldirektör på Nutek i ett pressmeddelande.

Text:

Kommentarer är avstängda.