– Det är lätt att människor "hamnar mellan stolarna" även i tillsynssammanhang, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.
Genom att slå ihop tillsynen hoppas regeringen att problemen som finns mellan kommunernas och landstingens insatser i vårdkedjan ska uppmärksammas. Att samla ansvaret för både hälso- och sjukvård och socialtjänst  tror man ska bidra till att förbättra både samordning och insatser.
– Tillsynen är ett av statens viktigaste styrinstrument. Och tillsynen spelar en utomordentligt viktig roll i arbetet med att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen, säger Maria Larsson.
Den förstärkta tillsyn som gjorts under 2006 och 2007 inom ramen för det så kallade barnuppdraget visade enligt regeringen på så allvarliga brister att en tillsynsreformen inte dröja. En fortsatt förstärkning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården föreslås därför med 10 miljoner kronor för de närmaste två åren.

Text:

Kommentarer är avstängda.