Respekten för individens fria val och att individen bäst själv vet hur den vill leva sitt liv, anför Flyborg som skäl och att staten inte ska lägga någon värdering i individens val.
– Som en naturlig följd av detta bör man även erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv, skriver Flyborg i en motion som lämnades in igår.
I motionen föreslår Flyborg  att regeringen utreder hur en "human, rättsäker och värdig process för t ex obotligt sjuka som inte vill tillbringa sina sista år i ett outhärdligt lidande" kan se ut.

Hon pekar också på att aktiv dödshjälp är tillåten på flera håll i världen och att så många rättigheter numera utgår ifrån individens situation.  "Staten eller kommunen anpassar sig efter individens val och inte tvärt om. Goda exempel på detta är t.ex. friskolor, vårdnadsbidrag, skolpeng, fritt vårdval, vårdgaranti, husläkarreformen, personval, med mera", skriver Eva Flyborg.
I Dagens Nyheter klargör partisekreterare Erik Ullenhag att motionen tolkar inte folkpartiets linje.

Läs motionen här>>

Text:

Kommentarer är avstängda.