Jenny Wilder har studerat kommunikationen och samspelet mellan barn med flera betydande funktionshinder och deras familjer. Vardagen för dessa familjer är komplex och man måste anpassa sig till såväl det formella som informella samhället.
Dock visar resultaten att samspelet i vardagen mellan barn och föräldrar både var ömsesidig och att  erfarenhet och glädje delades.
– Samspelet påverkades av barnens beteendestil och läsbarhet. Föräldrarna
visade sig också vara experter på sina barns samspel. Det märktes genom
hur de uppdaterade samspelet för att åstadkomma längre perioder av väl
fungerande samspel, säger Jenny Wilder.

Avhandlingen lyfter fram den kommunikativa kraft som barn med flera
betydande funktionshinder trots allt har,  berättar Jenny Wilder.

Jenny Wilder är verksam vid Mälardalens högskola och disputerade den 10
oktober vid Stockholms universitet i ämnet psykologi med avhandlingen
”Proximala processer hos barn med flera betydande funktionshinder”.
Läs hela avhandlingen >>

Text:

Kommentarer är avstängda.