Kulturminister Lena Adelsohn LiljerotHandikapphistoriska föreningen (HHF) försökte under ett och ett halvt år träffa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) men utan resultat. När de så äntligen fick ett svar hänvisar kulturministern till socialministern.

– Det avslöjar hennes och regeringens brister i synen på handikapphistoria som ett kulturhistoriskt arv. Ett arv med ovärderliga kunskaper, som är viktiga att bevara för forskning och samhällspolitisk utveckling, menar HHF. Nonchalansen i att så länge dröja med ett svar och när det sedan kommer få ett sådant svar, menar HHF visar både på ointresse och en förlegad syn på handikappfrågor.

Frågan om vad kulturministern
tänkte göra för att denna del av historien ställdes även av riksdagsledamoten Laila Bjurling (s) till ministern i riksdagen.

Kulturministern säger i sitt svar att det historiska arv som rör livet för människor med funktionsnedsättningar är en del av regeringens totala kulturpolitiska arbete.

– Det frivilliga engagemanget har också stor betydelse för att värna kulturarvet som en tillgång för dagens och kommande generationer. Detta kan inte ersättas av staten. Regeringen sätter därför stort värde på det arbete som bland annat genomförs av Handikapphistoriska föreningen för att tillvarata den historiska kunskapen om livet för människor med funktionsnedsättningar och deras levnadsvillkor.

Läs mer om kritiken »

Text:

Kommentarer är avstängda.