Enligt FNs konvention om barnens rättigheter ska barnets bästa komma i första rummet i alla beslut som rör barn. Ett barnperspektiv ska finnas med i all kommunal verksamhet och barn och ungdomar ska ha rätt till inflytande i frågor som rör dem.
Men i landets kommuner finns stora brister i hur barnkonventionen följs, skriver barnombudsmannen, Lena Nyberg, i en debattartikel.

Särskilt illa är det i de kommunala handikappråden. BOs nya undersökning visar att 85 procent av råden saknar en instruktion som tar upp barn och unga.
"De frågor som är viktiga för barn och unga riskerar alltså att aldrig komma upp på rådens dagordning. Det innebär naturligtvis att de får en lägre prioritet i det kommunala arbetet"    , skriver Lena Nyberg.

Senast BO undersökte barnens
status i handikappråden var 2004. Årets undersökning visar att inte mycket har förbättrats sedan dess. Detta trots att många kommunala frågor är mycket viktiga för barn. Det kan handla om tillgänglighet till skola, kommunikationer och fritidsaktiviteter.

Läs Lena Nybergs artikel »

Läs om undersökningen 2004 »

Text:

Kommentarer är avstängda.