Tre morötter har det fint tillsammans.– Många tror att om bara hälsan är god blir livet efter 80 bra. Men vår studie visar att goda sociala relationer och möjlighet att påverka sin livssituation kan vara viktigare än bibehållen hälsa, säger Anne Ingeborg Berg i en ny doktorsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.
De som hade  bra sociala relationer var mer nöjda med livet. Hur många dessa sociala kontakter var hade däremot mindre vikt, liksom sjuklighet och funktion likaså.


Avhandlingen visar också att individer som upplevde sig ha inflytande över sitt liv och en känsla av kontroll var generellt mer tillfreds med livet.
- Det borde vara relevant för alla som påverkar utformandet av boenden och hjälp- och vårdinsatser hos äldre. Att man är gammal och har drabbats av de hälsomässiga och sociala förändringar som ofta följer med hög ålder betyder inte att alla vill ha det på samma sätt. Behovet att kunna påverka är stort, kanske ännu större i hög ålder när beroendet av yttre stöd ökar, säger Anne Ingeborg Berg.

Läs mer om undersökning >>

Text:

Kommentarer är avstängda.