Sven-Otto Littorin, arbetsmarknadsministerDet beskedet ger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m). Han menar att de insatser regeringen har gjort för de som står längst ifrån arbetsmarknaden är tillräckliga.

I en interpellationsdebatt i riksdagen på måndagen hänvisade han till att 15 procent av alla nystartsjobb har gått till personer med funktionsnedsättning och att gruppen utgör nästan en tredjedel av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin. Dessutom pekade han på gjorda investeringar i lönebidragsjobb och Samhall.

Sylvia Lindgren (s), ledamot
i arbetsmarknadsutskottet, menade dock att detta inte räcker. Hon efterlyser nya verktyg för att öppna arbetsmarknaden för de som, på grund av funktionsnedsättning, inte släpps in.

Bland annat vill hon se folkbildningsinsatser för att öppna upp arbetslivet och sprida synen att funktionshindrade är en tillgång i arbetslivet. Hon vill också se insatser mot arbetskamrater för att öka förståelsen för de förutsättningar som finns inom gruppen.

Text:

Kommentarer är avstängda.