<En skylt som det står Högsta förvaltningsdomstolen på. <i bakgrunden ses ett äldre gult hus med ett spröjsat fönster.
(Foto: Albert Martinsson)

Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag till ett rullstolsgarage. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en färsk dom.

Den som får en elrullstol för utomhusbruk utskriven som hjälpmedel måste ha en skyddad plats att låsa in den på. För den som bor i ett hus där det inte finns något lämpligt utrymme är ett externt rullstolsgarage ofta den enda lösningen. Ett rullstolsgarage placeras utomhus och förankras i marken. 

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast att det inte är möjligt att få bostadsanpassningsbidrag till en rullstolsgarage. Detta sedan en kvinna i Vänersborg överklagat kommunens avslag på hennes ansökan om bidrag till ett garage utanför det flerfamiljshus där hon bor.

Trots att kvinnan inte har några möjligheter att förvara elrullstolen i sin lägenhet eller i de källarförråd som finns i huset avslår HFD hennes överklagan.

För att kommunen ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag måste anpassningen ske som ett komplement till en fast funktion i byggnaden.Ett fristående rullstolsgarage utomhus har inte en sådan fysiskt eller funktionell koppling till de befintliga källarföråden som lagen om bostadsanpassningsbidrag kräver, menar domstolen. 

Text:

Kommentarer är avstängda.