Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) tycker inte att lönebidrag generellt sett är motiverat efter 65. Arbetsmarknadspolitiska resurser ska i första hand riktas mot personer som står långt i från arbetsmarknaden och inte har sin försörjning tryggad, skriver Littorin i ett svar på en enkel fråga från riksdagsledamoten Luciano Austudillo (s).

Astudillo skriver i frågan
att den demografiska utvecklingen ställer nya krav på att människor jobbar längre. För att välfärden ska kunna bibehållas behöver livsarbetstiden förlängas. Även personer som har lönebidrag ska då ha möjlighet att arbeta efter 65-årsdagen, kanske upp till det att de fyllt 70 år om de vill, kan och orkar, menar Astudillo.

Sven-Otto Littorin skriver
i sitt svar att dagens regler inte utesluter att lönebidrag lämnas efter 65 i enskilda fall, men eftersom 65-åringar inte tillhör de mest utsatta på arbetsmarknaden tänker han inte förändra regelverket.

Text:

Kommentarer är avstängda.