Rapporten handlar bl a om kvalitet, valfrihet och service inom olika välfärdsområden. Längre livstidsarbetstid för alla är en väg för detta. 
Med en ny politik säger man sig också vilja flytta fokus från funktionshinder till arbetsförmåga.
I tankar om "broar framåt" för att öppna arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar lanseras t ex coachning, individuella handlingsplaner och matchning mot lediga jobb med möjlighet att stödja anställningar genom lönebidrag.

Socialdemokraternas rapport
som kommer att ligga till grund för diskussionen inför nästa års partikongress.

Läs hela rapporten här >>

Text:

Kommentarer är avstängda.