Skylt som pekar mot vårdcentralen.Utredningen om värdigt liv i äldreomsorgen föreslog i maj i år att bestämmelser om en värdegrund ska införas i socialtjänstlagen. Värdegrunden ska tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten inom den sociala omsorgen. Utifrån värdegrunden ska kommunerna göra årliga redovisningar för hur de arbetat med att säkra kvaliteten i äldreomsorgen, medan Socialstyrelsen och länsstyrelserna övervakar hur värdegrunden efterlevs.

Utredningen föreslog också
att äldre ska få ökat inflytande över insatserna i äldreomsorgen. En ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska slå fast att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ska ges.

Förslagen får dock tummen ner
av SKL. Organisationen vill inte ha ökad detaljstyrning i lagstiftningen. Attityder och bemötande i omsorgen ska i stället förbättras genom dialog mellan förtroendevalda, verksamhetsansvariga och personal. Inflytandet för de äldre kan säkerställas genom andra typer av insatser, menar SKL.

– Frågan om när och hur insatser ska ges, måste självklart tillmötesgås så långt det är möjligt men måste till sist få avgöras av den som har ansvaret för insatsen. Ytterligare detaljbestämmelser ökar risken att det blir otydligt om vad den enskilde kan förvänta sig, säger SKLs ordförande Anders Knape i ett pressmeddelande.

Läs hela utredningsförslaget hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.