Olikformade stenar bildar ett fint mönster.Det är en bra idé att organisera ihop arbetsförmedlingen och försäkringskassan med kommunernas ekonomiska biståndsenheter och deras arbete med arbetslivsfrågor och flyktingmottagande. Det anser nästan 90 procent av landets kommuner.

Kommunerna anser att
organisationsförändringar behövs för att förbättra stödet till personer med stora behov och personer som har kontakt med flera olika myndigheter. Det visar en enkät som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort.

SKL har redan tidigare
tagit ställning för principen att samhällets insatser ska samordnas lokalt så att den enskilde ska kunna nå dessa genom en ingång. Organisationen har också begärt att regeringen ger klartecken för att starta försöksverksamhet i några kommuner.

Läs mer om arbetet hos SKL »

Text:

Kommentarer är avstängda.