Forskarna menar att läkare ska ta mer hänsyn till dessa subjektiva skillnader i smärtupplevele när de bedömer behovet av läkemedel.
Bland annat detta och andra rön presenteras under en pågående kongress om genusmedicin  av Karolinska Institutet.

En studie som presenteras ger viktiga ledtrådar till varför prognosen skiljer sig mellan könen. Forskarna har visat att män som till exempel genomgår en standardbehandling mot reumatism blir betydligt bättre än kvinnor som genomgår samma behandling – både när det gäller objektiva mått som graden av svullnad i lederna och utifrån patienternas upplevelser av sin sjukdom.

Läs hela pressmeddelandet >>

Text:

Kommentarer är avstängda.