På flera håll i landet finns lokala antidiskimieringsbyråer som arbetar för mångfald och mot diskriminering på olika grunder. Byråerna är ideella organisationer som sedan 2002 får bidrag från staten för sin verksamhet.

I senaste budgetpropositionen aviserar regeringen inför 2010 en sänkning av det anslag som byråerna får sitt bidrag av med nästan 60 procent. En uppgift som skapat oro bland de som arbetar med verksamheten.

Nyamko SabuniIntegrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) skriver i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen att tiden nu är mogen att utvärdera diskrimineringsbyråernas verksamhet. Detta ska göras innan beslut om framtida stöd tas.

Utvärderingen ska starta före årsskiftet och vara klar under våren, skriver ministern.

Text:

Kommentarer är avstängda.