En pil som indikerar upp.56 000 personer har svarat på vad de tycker om hemtjänsten och dess olika beståndsdelar. Sammantaget framträder en bild av användare som är ganska nöjda med det mesta utom sociala samvaron och informationen.

På en hundragradig skala fick hemtjänsten i genomsnitt 73 poäng enligt Statistiska Centralbyråns modell Nöjd-kund-index. Mest nöjda var användarna med bemötandet och vårdinsatserna som båda får över 80 i indexvärde.

Socialstyrelsen manar dock
till viss försiktighet kring hur resultatet ska tolkas.
– Undersökningen ger inte hela bilden av hur brukarna upplever vården och omsorgen. Därför bör uppgifterna tolkas med en viss försiktighet, säger Åsa Börjesson, chef för socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Se siffrorna för din kommun hos Socialstyrelsen (pdf) »

Text:

Kommentarer är avstängda.