En medlem anmälde DHR till Datainspektionen som nu svarar att de anser att personuppgifterna är känsliga och förelägger därför förbundet att sluta lämna ut dessa.

Förbundet har lämnat
ut information om sina medlemmar till ett försäkringsbolag som i sin tur kan kontakta medlemmarna för att erbjuda försäkringar och banktjänster.
Några uppgifter om medlemmarnas eventuella funktionsnedsättningar har DHR inte lämnat ut. Datainspektionen anser dock att enbart det faktum att en person är registrerad som medlem i DHR i princip avslöjar att personen är handikappad. Den typen av uppgift, som rör hälsa, är enligt personuppgiftslagen känslig och extra skyddsvärd.

Datainspektionen förelägger därför förbundet att sluta lämna ut uppgifter om sina medlemmar och att dessutom informera medlemmarna om hur deras personuppgifter behandlas i medlemsregistret.

Klicka här för att läsa beslutet

Text:

Kommentarer är avstängda.