Annika Jyrwall Åkerberg
Annika Jyrwall Åkerberg

Juristen Annika Jyrwall Åkerberg får Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter.

Det är andra gången som FN-förbundet delar ut priset som går till en person som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Annika Jyrwall Åkerberg får årets pris med motiveringen att hon “tar tydligt ställning för alla människors lika värde och rättigheter. I sitt yrkesliv och i föreningslivet gör hon viktiga insatser för att Sverige ska vara ett land där alla är delaktiga.”

Annika Jyrwall Åkerberg har under många år arbetat med mänskliga rättigheter i Sverige ur ett funktionshinderperspektiv. Hon har för funktionshinderrörelsens räkning skrivit alternativrapporter till FN och har som konsult utbildat och drivit opinion kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Tidigare i år publicerade hon boken “Diskriminering på grund av funktionshinder” som går igenom den svenska och europeiska diskrimineringslagstiftningen ur ett funktionshidnerperspektiv.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.