Nystartskontoren är ett nytt inslag i regeringens arbete för att minska så kallade utanförskapet och skapa fler jobb. Kontoren ska ge individuell vägledning och stöd för start och drift av företag.
Personer som är arbetslösa, har ohälsorelaterade problem eller andra svårigheter ska ges särskild uppmärksamhet för att på ett enklare sätt kunna tillgodogöra sig det stöd som redan idag ges av olika aktörer.

– Nystartskontoren blir ett tydligt exempel på hur vi vänder gamla föreställningar. Istället för att du ska springa runt till olika myndigheter kan du gå till ett ställe. Istället för att du ska behöva sitta i telefonkö till anonyma myndigheter kommer myndigheterna till dig. Det ska vara nära, enkelt och tillgängligt. Focus på människan och inte på systemen, säger Maud Olofsson i ett pressmeddelande.

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för genomförandet av nystartskontoren.
Läs mer >>

Text:

Kommentarer är avstängda.