Hus och sedalr i ett montageIdag beviljas bostadstillägg för ett år i taget. Det betyder att en ny ansökan måste göras en gång om året vilket innebär arbete för såväl den som söker som för försäkringskassans handläggare.

Myndigheten vill därför att bostadstillägget istället ska beviljas tills vidare. Kombinerat med automatisk inhämtning av inkomstuppgifter, anmälningsplikt för förändringar av förmögenhet och regelbundna efterkontroller blir systemet betydligt effektivare än idag, menar försäkringskassan. Förändringarna kan spara mellan 50 och 60 miljoner kronor per år, uppskattar myndigheten.

– Vi vet att de flesta som har bostadstillägg ofta inte har några större förändringar i sin ekonomiska situation och med efterkontroller och förtryckta inkomstuppgifter på ansökan så bedömer vi risken för felaktiga utbetalningar som liten, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter enligt ett pressmeddelande.

Förslagen kräver både lagändring och att regeringen ändrar i den förordning som reglerar bostadstillägget.

Text:

Kommentarer är avstängda.