Porträtt Åsa regner
Åsa Regnér är äldre- och jämställdhetsminister.

Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. 

I går bjöd statsminister Stefan Löfven in funktionshinderrörelsen att ta aktiv del i utvärderingen av den pågående strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken och att tycka till om prioriteringarna i den nya strategi som ska gälla från 2017.

Idag får Myndigheten för delaktighet det formella uppdraget att ta fram förslag som ska ligga till grund för den nya strategin.

I jämförelse med den nuvarande strategin behöver arbetssättet förändras skriver regeringen.

– För att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva. I utformningen av den nya strategin kommer funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016

Text:

Kommentarer är avstängda.