En fem krona som är på väg ut ur bildens nederkantDet är effekterna av finanskrisen som når kommunerna. Den ekonomiska krisen leder till stigande arbetslöshet vilket ger lägre skatteinkomster. I slutändan innebär det att kommuner och landsting får mindre pengar att röra sig med.
Den sämre ekonomi gör att flera kommuner och landsting kommer få svårt att klara målet om två procents överskott i ekonomin. Vissa kommer att dras med underskott.

SKL räknar med att lågkonjunkturen når sin botten 2009 och 2010. För att mildra de ekonomiska problemen vill SKL att de stora överskotten som staten gör kommer kommunerna till del. Detta är nödvändigt för att kommunerna på sikt ska kunna bära kostnaderna för de ökade kraven på kommunala välfärdstjänster, anser SKL.

– Det vore klokt av regeringen att redan nu ge besked om en rejäl höjning av statsbidragen för 2010, annars riskerar vi att sektorn bidrar till en förstärkning av lågkonjunkturen, säger SKLs ordförande Anders Knape (m) i ett pressmeddelande.

Text:

Kommentarer är avstängda.