SKL publicerar för andra gången en jämförande studie om situationen i den kommunala äldreomsorgen. Organisationen har sammanställt statistik om allt från väntetiden till särskilt boende, till utskrivningen av medicin och fallolyckor bland personer över 80 år.
Studien visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna.

En av de faktorer som SKL jämför är personalkontinuiteten i hemtjänsten. Det vill säga hur många olika personer från hemtjänstpersonalen som besöker en brukare.
Hög kontinuitet, det vill säga att personalen är i stort sett den samma från dag till dag brukar ses som en viktig kvalitetsfaktor i hemtjänsten, skriver SKL.

Bäst kontinuitet finns i Luleå, Robertsfors och Älmhult där de äldre i genomsnitt möter sju olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Genomsnittet för landet är 13 personer, medan hemtjänstanvändarna i Säffle och Ovanåker måste hålla ordning på 20 olika ansikten under en 14-dagarsperiod.

Bilden är dock långt i från komplett. Sammanlagt är det bara 81 kommuner som deltar i jämförelsen. För 209 av landets kommuner finns inga uppgifter då dessa inte har mätt personalkontinuiteten i hemtjänsten.

I undersökningen jämförs
också hur nöjda hemtjänstanvändarna är på olika håll i landet. Här finns siffror för 63 kommuner där Örnsköldsvik toppar med 95 procent nöjda brukare. I botten bland de som ingår i jämförelsen ligger Botkyrka där 65 procent är nöjda.

Hela jämförelsen finns hos SKL »

Text:

Kommentarer är avstängda.