Porträtt av Åsa LIndhagen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) tror att det nya institutet kan stärka arbetet med mänskliga rättigheter på sikt. (Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet)

Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige.

Enligt förslaget ska Institutet för mänskliga rättigheter, med start 1 januari 2022, följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Därtill ska institutet lämna förslag till regeringen om nödvändiga åtgärder för att säkerställa de mänskliga rättigheterna och arbeta för att främja forskning och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

En annan uppgift för institutet blir att granska och övervaka hur regeringen genomför FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt konventionens artikel 33 ska staten upprätta en mekanism som jobbar för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen. 

– Det är min förhoppning och tro att det här kommer att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna på sikt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), som också har ansvar för regeringens arbete mot diskriminering. 

Institutet ska vara oberoende från regeringen och uppfylla kriterierna för FNs så kallade parisprinciper. Sverige tillhör i dag den minoritet av europeiska länder som inte har ett oberoende institut för mänskliga rättigheter. För att säkerställa oberoendet vill regeringen reglera instituets uppgifter i lag. Institutet får också ett förhållandevis stort utrymme att själv bestämma inriktning på arbetet. 

– Regeringen kommer alltså inte att ha möjlighet att styra institutets arbete och uppdrag i samma utsträckning som normalt gäller för myndigheter, säger Åsa Lindhagen.

Lagförslaget ställer även krav på att att det ska finnas ledamöter i Institutets styrelse som har sakkunskap om mänskliga rättigheter och erfarenhet från såväl civilsamhälle, forskning och juridik. 

– Sammantaget bedömer regeringen att den här utformningen av institutet kommer att skapa långsiktighet och kontinuitet på arbetet med möjligheter för institutet att självständigt utföra sitt uppdrag, säger Åsa Lindhagen.  

Text:

Kommentarer är avstängda.